Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ettans väg

Detaljplanen har varit ute på utställning/granskning. Nästa steg i planprocessen är antagande. En förprojektering av VA-utbyggnaden är gjord. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft tar det ca. 2 år att genomföra VA-utbyggnaden. 

Länk till kommunens planhandlingar