Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fredrikstrandsvägen

Under våren har två nya detaljplaner vunnit laga kraft i området kring Fredriksstrandsvägen. Det innebär att Roslagsvatten och Ekerö kommun kommer utföra arbeten i området så att de nya hushållen får tillgång till dricksvatten, avlopphantering, vägar, belysning, el och fiber.

Utbyggnad av infrastruktur kommer utföras i två etapper. Den första delen, Detaljplan Fredriksstrandsvägen del 1, innefattar en ny avloppspumpstation, strandpromenad och avloppsledning längs med strandkanten vid Fredriksstrandsvägen. Arbetet pågår och beräknas vara färsdigställt till juni/juli 2017.

Arbetet med att förse de nya hushållen med vägar, vatten, avlopp, el och fiber påbörjas augusti 2017 och kommer pågå till våren 2018. Därefter påbörjas husbyggnation av exploatören i området.

Arbetena för del 1 och 2 byggs i ett samarbetsprojekt mellan Ekerö kommun och Roslagsvatten.


Länk till kommunens information om Fredrikstrandsvägen del 1

Länk till kommunens information om Fredrikstrandsvägen del 2