Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hållbar vattenanvändning

Vatten är liv. Och tillgången till rent vatten är en förutsättning för mänskligheten. De senaste åren har klimatförändringarnas påverkan märkts allt tydligare, och många av landets kommuner har upplevt svårigheter kring vattenförsörjning.

För att säkerställa tillgången till rent vatten även i framtiden behöver vi övergå till en hållbar vattenanvändning. Att spara på vatten och att använda vatten hållbart har en tydlig koppling till Agenda 2030 och verksamheternas hållbarhetsarbete, och är en av våra absolut viktigaste framtidsfrågor.

I Sverige har vi vant oss vid en ovanlig lyx: rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen. Människor måste förstå och uppskatta det värdefulla vattnet.

Det är bara vatten.
Det allra viktigaste vi har.

Här hittar du tips hur du kan hjälpa till att spara vatten.