Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Helgö, etapp 1

Etapp 1 sträcker sig från brofästet och utefter Kaggeholmsvägens södra sida förbi Västgården. Huvudledningen, den ledning som går utmed Kaggeholmsvägen, är ca 800m i etapp 1. Områden som berörs i Etapp 1 är Brostugan, Lurudden och Västgården.
Entreprenaden färdiställdes hösten 2014.

Presentation utbyggnad av VA på Helgö, 2013-05-02