Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Helgö, etapp 2:1

Etapp 2:1 omfattar Helgö-Bona och FornborgenArbetet med Etapp 2:1 påbörjades under våren 2013.
Arbetena färdigställdes december 2014.