Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Helgö, etapp 3

Etapp 3 omfattar Bockholmssund, Gammelgårdsudden, Gröndal och Slottshagen.
Arbetet med Etapp 3 påbörjades våren 2014 och sattes i drift våren 2016. Några förbindelsepunkter har sedan flyttats då de hamnat för långt från fastighetsgränsen. Arbetet är nu färdigt. Det som kvarstår är viss återställning av vägen.