Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Höjd VA-taxa från den 1 januari 2021

Taxorna inom den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (VA) höjs 2021. Eftersom Ekerö växer krävs det investeringar i den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. De taxor du betalar möjliggör en hållbar samhällsutveckling med hänsyn till naturen och människor som bor i kommunen. Tillsammans tar vi hand om det vatten som vi lånar från jorden så bra vi kan.

Brukningstaxan för vatten och avlopp höjs med 5 %. Brukningstaxan höjs på grund av ökade kostnader för drift och underhåll av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och för kommande investeringar för att klara ett utökat kapacitetsbehov.

Anläggningstaxan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp höjs med 9 % för att intäkterna ska täcka investeringskostnaderna vid utbyggnad av VA-anläggningen.