Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nibbla Backe

Uppdatering 2019-10-01

Projektet är nu klart och Roslagsvatten har tagit över driften av anläggningen. 14 villor och 9 övriga fastigheter har givits möjlighet att koppla in sig på det allmänna VA-nätet.

Exploatör var Derome Mark & Bostad.


Uppdatering 2018-05-30

Området är nu slutbesiktigat och endast ett antal små justeringar ska göras. Roslagsvatten kommer att ta över driften av anläggningen. De fastigheter nedströms som också väntar på kommunalt VA kommer nu att kunna koppla in sig inom kort.


Derome Mark & Bostad exploaterar ett område vid Nibbla Backe där ca. 15 nya bostäder ska byggas. Samtidigt så byggs ett nytt VA-ledningsnät av exploatören med anslutning nere vid Ekerövägen. Här byggs även dagvattten ut och verksamhetsområde för Dagvatten kommer att skapas.

Nibbla backe

Länk till kommunens sida för Nibbla Backe