Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Söderberga

Södra Färingsö är av kommunen utpekat som ett område inom tätortsbandet där man vill satsa stort på utbyggnad av bostäder. Just nu pågår detaljplanearbete för områdena Svanhagen och Söderberga. Söderberga föreslås möjliggöra ytterligare bostäder med en variation av villor, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus.

Ledningarna kommer att anslutas till huvudledningar i söder. Det innebär att Söderberga måste anslutas före Svanhagen, eftersom man bygger från söder till norr. Den befintliga spillvattenledningen i söder kommer från Stenhamra och leder vidare mot en pumpstation som pumpar spillvattnet vidare mot Ekebyhovs reningsverk på Ekerön.

Söderberga

Länk till kommunens information om Söderberga