Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Södra klyvarestigen

I Stenhamra, längsmed södra delen av Klyvarstigen och östra sidan av Vallviksvägen planeras nya bostäder, dels genom avstyckningar och dels genom att ersätta tidigare verksamheter i området. Fastigheterna i området ska även förses med kommunalt vatten och avlopp. Planeringsarbeten pågår inför en utbyggnad av vatten- och avlopp i området pågår. Byggnation på plats planeras att starta i augusti 2018 och färdigställas kvartal 3 2019.

Södra Klyvarestigen


Länk till kommunens information om Södra Klyvarestigen