Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Södra klyvarestigen

Uppdatering 2020-05-11

Sista delen av Klyvarestigen mot Vallviksvägen håller nu på att breddas och beräknas bli klart till sommaren.


I Stenhamra, längsmed södra delen av Klyvarstigen och östra sidan av Vallviksvägen planeras nya bostäder, dels genom avstyckningar och dels genom att ersätta tidigare verksamheter i området. Fastigheterna i området ska även förses med kommunalt vatten och avlopp. Planeringsarbeten pågår inför en utbyggnad av vatten- och avlopp i området pågår. Byggnation på plats planeras att starta i augusti 2018. Projektet har kommit en bra bit på vägen dessvärre har vi stött på mycket mer berg än vi beräknat vilket innebär att projektet blir försenat. 

Södra Klyvarestigen


Länk till kommunens information om Södra Klyvarestigen