Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Spolning av vattenledningar i Stenhamra och Ekerö.

Pollex AB kommer under november 2019 att utföra renspolning av vattenledningar i Stenhamra och på Ekerö uppdrag av Roslagsvatten. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsmetod
Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.


Påverkan hos kunder
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler. 

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?

Spolningar av ledningar sker etappvis. Tisdag 12/11 sker spolning av ledningar i Stenhamra. 

Onsdag 13/11 sker spolning av Ekerö östra (Landsvägen, Närlunda Gårds väg, Johan Moviks väg, Jaktstigen, Grävlingsstigen, Växthusvägen, Kattdammsvägen, Fasanvägen)

Tappställe kommer att finnas på Träkvistavallen under vattenavstängningen.

Torsdag 14/11 sker spolning av Ekerö östra (Fredriksstrandsvägen, Gustavavägen Paradisvägen och Hagaringen)

 

De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar. 

Ytterligare information lämnas av: Roslagsvatten, Emil Möller  Telefon: 08-580 209 60

Vid spolningen, tänk på följande:

* Vattnet kommer att stängas av enligt ovan. Kranen vid vattenmätaren bör stängas. Fyll en eller flera behållare med vatten innan avstängningen om du behöver vatten för matlagning, hygien etc.

* Grumligt/missfärgat vatten kan förekomma efter arbetet. Grumligheten/missfärgningen är ofarlig. Undvik att tvätta ljus tvätt i samband med avstängningen. Efter avslutad spolning, spola en stund i första tappstället efter vattenmätaren tills vattnet är klart.

* Framkomligheten begränsas där spolning genomförs. Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar.

* Säkerhet vid arbetsområde. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas runt vårt arbetsområde. Föräldrar håll gärna ett extra vakande öga på barnen.

* Vi ber om överseende med eventuella störningar som vårt arbete orsakar. Vi jobbar för att du ska påverkas så lite som möjligt. Arbetet är nödvändigt för att vi även i fortsättningen ska kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till dig.

* Fastighetsägare. Vidarebefordra den här informationen till eventuella hyresgäster i din fastighet.

Missfärgat vatten och luft i ledningarna

Spolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft. Detta innebär att ni kan få kraftiga luftstötar och mycket missfärgat vatten om ni öppnar någon vattenkran eller spolar på toaletten under den tid som spolningen pågår.
Er fastighet kan eventuellt bli avstängd vid fler tillfällen och då kommer vi att informera er om detta.