Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stavsborg

Uppdatering 2020-05-06

Planerad VA-plan för del av Stavsborg. Berörda fastighetsägare har fått utskick med information samt Markupplåtelseavtal och överenskommelse om ledningsrätt. Ansökan om ledningsrätter är inskickad till Lantmäteriet. Här hittar du länk till VA-planan:  Stavsborg VA-plan.pdf


Ekerö kommun har bildat verksamhetsområde för vatten och spillvatten (VA) för fastigheter inom Stavsborgs samfällighet.

Roslagsvatten har framarbetat en plan för VA i området Stavsborg som nu är startat i ett projekt.

Bild på vägskylt i Stavsborg