Stjärtnäs

Detaljplanen har varit ute på utställning/granskning. Nästa steg i planprocessen är antagande. En förprojektering av VA-utbyggnaden är gjord. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft tar det ca. 2 år att genomföra VA-utbyggnaden. 


Här finner du kommunens planhandlingar