Frågor och svar

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Upprustning av Stenby avloppsreningsverk på Adelsö

Stenby avloppsreningsverk på Adelsö är 50 år gammalt och behöver rustas upp. Upprustningen kommer att genomföras under slutet av 2019. Arbetet kommer i huvudsak att pågå i slutet av oktober samt under november månad. Under arbetet kommer utrustning, containrar och liknande att ställas upp vid reningsverket. Arbetet kan också komma att leda till ökade transporter.

När upprustningen är klar kommer framförallt betong, metall och kemikaliehantering att vara i väsentligt bättre skick för att trygga en bra och effektiv avloppsrening i många år framöver.