Etappindelning och tidsplan etapp 3

Av kartan nedan framgår planerad etappindelning för VA-utbyggnaden, etapp 3, på SkarpöEtappindelningen kan komma att revideras under projektets gång.

Översiktlig etappindelning

Missing media item.