Tekniska anvisningar

Här hittar du dokument och instruktioner inför anslutning till kommunalt vatten och avlopp.   Monteringsbeskrivning Skandinavisk kommunalteknik bifogas vid leverans av LTA-tank.

Publicerad
2021-01-16

Anmälan verksamheter

Vid VA-anslutning för företag kan det, beroende på verksamhetstyp, finnas särskilda krav både från Roslagsvatten och olika myndigheter. Ett exempel kan vara sprinkleranläggning. Vi kan tyvärr inte garantera tryck eller flöde nog för att ett sprinklerssystem direkt kopplat till det kommunala vattnet ska kunna vara helt brandsäkert. Vi rekommenderar därför att ni kopplar upp sprinklers till en egen reservoar med eventuell tryckstegring i erat brandsäkerhetssystem.

Behöver du diskutera vad som gäller för just dig och din verksamhet är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Publicerad
2021-02-02

Anslutning vatten och avlopp

Vill du ansluta dig till Roslagsvattens kommunala vatten och avlopp kan det ske på olika sätt, t ex inom verksamhetsområdet eller via en samfällighet. Här hittar du bland annat information om vad det kostar och vad som är bra att tänka på om du ska ansluta din fastighet.

Österåker
Publicerad
2021-02-02