Minimeringsmästarna – farligt avfall

Nu har det andra temat i Minimeringsmästarna Sverigekampen startat. Denna gång handlar det om farligt avfall och hur vi känner igen farligt avfall oc...

Österåker
Vaxholm
Publicerad
2022-02-14

Sophämtning i jul

Glöm inte att dina sopkärl töms även på julafton, så ställ ut ditt kärl. Skulle det blir förseningar, låt det stå kvar!

Österåker
Vaxholm
Publicerad
2021-12-22

Minimeringsmästarna – minska matsvinnet

Nära 250 hushåll i 50 av landets kommuner deltar Minimeringsmästarna Sverigekampen. Tävlingen vänder sig till hushåll som vill minska sina avfallsmäng...

Österåker
Vaxholm
Publicerad
2021-11-12

Avfall -ett gemensamt ansvar

Roslagsvatten ansvarar för hämtningen av hushållsavfall i Österåker kommun och Vaxholms stad. Men det finns även ett ansvar för dig som fastighetsägare att säkerställa en säker och effektiv hämtning av ditt avfall. Dessa finns beskrivna i våra avfallsföreskrifter

Publicerad
2021-09-13

Så hanterar vi avfall

Avfall är egentligen ett dåligt ord, för sanningen är att större delen av allt vi slänger kan återvinnas! Våra hushållssopor blir till ny energi som fjärrvärme och vårt matavfall blir till biogas och biogödsel.

Publicerad
2016-09-17