Avgifter och tjänster

Här hittar du avgifter och priser på avfallstjänster för Österåkers kommun och Vaxholms stad.

Publicerad

Anmälan och avgifter

Ska du bygga ett nytt hus, verksamhetslokal och/eller ansluta en befintlig byggnad till kommunalt vatten och avlopp? Tänk på att en ny installation eller förändring i avloppslösningen kräver en VA-anmälan till Roslagsvatten samt en anmälan för VA-installation till din kommun.

Österåker
Publicerad

Taxa och bestämmelser

Under hösten 2023 fastställer respektive fullmäktige VA-taxan för 2024. Den nya taxan är satt utifrån ett ekonomiskt läge där räntor och den höga inflationen har påverkat kostnaderna. Den nya taxan kommer att börja gälla från och med 1 januari 2024. 

Publicerad

Avgifter

Avgiften för respektive tjänst baseras på en tömningskostnad, en behandlingskostnad och en overheadkostnad inklusive administrativa avgifter. 

Vaxholm
Publicerad