Ny VA-taxa från den 1 januari 2022

Innan årsskiftet fattade kommunfullmäktige i både Österåkers kommun och Ekerö kommun beslut om höjd vatten- och avloppstaxa.

Ekerö
Österåker
Publicerad
2021-12-29

Avgifter och tjänster

Här hittar du avgifter och priser på avfallstjänster för Österåkers kommun och Vaxholms stad gällande från 2022-01-01.

Publicerad
2021-12-22

Taxa och bestämmelser

Roslagsvatten arbetar för att ta hand om kommunens hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.

Publicerad
2021-07-15

Anmälan och avgifter

Om du bygger ett nytt hus eller verksamhetslokal och/eller ska ansluta en befintlig byggnad till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en VA-anmälan till Roslagsvatten. Det gäller även vid förändringar på fastigheten. Även byggande av gästhus, attefallshus, bolundare eller liknande med beboelig yta (inkluderande wc och kök/pentry) ska anmälas till oss.

Österåker
Publicerad
2021-04-12

Avgifter och bestämmelser

Arbetet med att underhålla och förnya kommunens vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, reningsverk med mera finansieras av kommunens VA-taxa. 

Publicerad
2021-04-12

Avgifter

Avgiften för respektive tjänst baseras på en tömningskostnad, en behandlingskostnad och en overheadkostnad inklusive administrativa avgifter. 

Vaxholm
Publicerad
2021-04-12