Avgifter och tjänster

Här hittar du avgifter och priser på avfallstjänster för Österåkers kommun och Vaxholms stad.

Publicerad
2021-12-22

Anmälan och avgifter

Om du bygger ett nytt hus eller verksamhetslokal och/eller ska ansluta en befintlig byggnad till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en VA-anmälan till Roslagsvatten. Det gäller även vid förändringar på fastigheten. Även byggande av gästhus, attefallshus eller liknande med beboelig yta (inkluderande wc och kök/pentry) ska anmälas till oss.

Österåker
Publicerad
2021-02-02

Taxa och bestämmelser

Arbetet med att underhålla och förnya kommunens vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, reningsverk med mera finansieras av kommunens VA-taxa. 

Publicerad
2023-01-02

Avgifter

Avgiften för respektive tjänst baseras på en tömningskostnad, en behandlingskostnad och en overheadkostnad inklusive administrativa avgifter. 

Vaxholm
Publicerad
2021-01-04