Nu startar geotekniska undersökningar

Vaxholms stads avloppsledningsnät ska anslutas till Margretelunds avloppsreningsverk i Österåkers kommun, och reningsverket i Blynäs ska läggas ner. I samband med det ska Roslagsvatten på uppdrag av Vaxholmsvatten, anlägga ett nytt VA-system, som bland annat innefattar nya sjöledningar för avlopp och pumpstationer. Projektet kommer att utföras i flera etapper fram till 2026.
Nu har Tyréns startat arbetet med att utföra inmätningar och utsättningar följt av geotekniska undersökningar. Under 2022 pågår detaljprojektering.

Vaxholm
Publicerad
2022-02-17

Vaxholms Överförings System

Vaxholms stad har sedan länge sett ett behov av utökad och mer modern avloppsreningskapacitet.

Vaxholm
Österåker
Publicerad
2021-12-16

Ingen brist på vattenreningskemikalier

Svenskt Vatten har uppmanat länsstyrelser och VA-aktörer att förbereda, planera och vidta åtgärder för ett scenario där tillgången på vattenreningskem...

Publicerad
2021-12-01

Avloppsvatten

Det spolas ner mycket i våra avlopp som ställer till oreda - stopp i rören, översvämningar och förorenat hav. Det vatten som finns här på jorden är samma vatten som funnits här i alla tider, så det gäller att vi tar hand om det på bästa sätt. Kiss, bajs och toapapper är varmt välkomna till avloppet. Allt annat ska tas om hand på annat sätt.

Österåker
Publicerad
2021-04-12