Bygget i Margretelund förskjuts

Enligt tidigare var planeringen att det skulle bli byggstart i projektet med ett nytt reningsverk i Margretelund under april månad. Men på grund av at...

Österåker
Publicerad
2023-03-21

Nu startar geotekniska undersökningar

Vaxholms stads avloppsledningsnät ska anslutas till Margretelunds avloppsreningsverk i Österåkers kommun, och reningsverket i Blynäs ska läggas ner. I samband med det ska Roslagsvatten på uppdrag av Vaxholmsvatten, anlägga ett nytt VA-system, som bland annat innefattar nya sjöledningar för avlopp och pumpstationer. Projektet kommer att utföras i flera etapper fram till 2026.
Nu har Tyréns startat arbetet med att utföra inmätningar och utsättningar följt av geotekniska undersökningar. Under 2022 pågår detaljprojektering.

Vaxholm
Publicerad
2022-02-17

Vaxholms Överföringssystem

Vaxholms stad har sedan länge sett ett behov av utökad och mer modern avloppsreningskapacitet.

Vaxholm
Österåker
Publicerad
2021-12-16

Ingen brist på vattenreningskemikalier

Svenskt Vatten har uppmanat länsstyrelser och VA-aktörer att förbereda, planera och vidta åtgärder för ett scenario där tillgången på vattenreningskem...

Publicerad
2021-12-01

Spillvatten

Spillvatten är det vatten som kommer från bad, dusch, disk och toalett.

Österåker
Publicerad
2021-01-17

Avloppsvatten

Det spolas ner mycket i våra avlopp som ställer till oreda - stopp i rören, översvämningar och förorenat hav.

Österåker
Publicerad
2020-09-23