Tomtens planering

Tomtens planering påverkar hur dagvattnet rinner.

Publicerad
2021-04-12

Förebygg översvämning

En översvämmad källare är ingen husägares dröm. Vi lägger ned mycket arbete på att förbättra avlopps- och dagvattennäten, men det går aldrig att helt utplåna riskerna för källaröversvämning.

Publicerad
2021-04-12

Vad är dagvatten?

Dagvatten är vatten som tillfälligt och i bland i stora mängder rinner på markytan. Oftast menar man vatten från tak, gator, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta av dagvattnet är regn eller smältvatten - men det kan också komma från marken när grundvatten tillfälligt tränger upp.

Publicerad
2021-04-12