Diken och dagvattenbrunnar kan svämma över på våren.

Nu när våren kommer och tjälen inte lämnat marken kan det hända att gatubrunnar och diken svämmar över, det är oftast inte en vattenläcka utan diken och brunnar som frusit och vattnet hinner inte rinna undan.

Publicerad
2022-03-18

Tips och råd om dagvatten

Tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall istället för på gatan. Dessa har reningsanläggningar som tar hand om partiklar och farliga ämnen såsom olja och tungmetaller.

Publicerad
2021-09-20

Tomtens planering

Tomtens planering påverkar hur dagvattnet rinner.

Publicerad
2015-09-23

Förebygg översvämning

En översvämmad källare är ingen husägares dröm. Vi lägger ned mycket arbete på att förbättra avlopps- och dagvattennäten, men det går aldrig att helt utplåna riskerna för källaröversvämning.

Publicerad
2021-01-10

Vad är dagvatten?

Dagvatten är vatten som tillfälligt och i bland i stora mängder rinner på markytan. Oftast menar man vatten från tak, gator, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta av dagvattnet är regn eller smältvatten - men det kan också komma från marken när grundvatten tillfälligt tränger upp.

Publicerad
2020-09-23