Eget dricksvatten

Om du har en egen brunn för dricksvatten kan det vara bra att testa vattnet regelbundet.

Publicerad

Avgifter

Avgiften för respektive tjänst baseras på en tömningskostnad, en behandlingskostnad och en overheadkostnad inklusive administrativa avgifter. 

Vaxholm
Publicerad