Journummer

Från och med 2020-01-01 har vi nya entreprenörer för hämtning av slam för dig med egen slamanläggning.

Österåker
Publicerad

Akut tömning

Om du behöver en slamtömning snabbt, så kan du beställa en "akuttömning". Den utförs då inom 24 timmar.

Publicerad

Enskilt avlopp

Där det kommunala vatten och avloppsnätet inte är utbyggt, behöver du som fastighetsägaren själv ordna en avloppslösning. För att avloppsanläggningen ska fungera och slammet omhändertas på ett miljövänligt sätt så måste alla enskilda avlopp tömmas regelbundet. Miljö- och hälsoskyddsenheten i kommunen beslutar om tömningsintervallet för din anläggning.

Publicerad