Taxa och bestämmelser

Roslagsvatten arbetar för att ta hand om kommunens hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.

Publicerad
2021-07-15

När kommer min faktura?

Fakturan skickas ut kvartalsvis. 
Månadsskiftet februari - mars
Månadsskiftet maj - juni
Månadsskiftet augusti - september
Månadsskiftet november – december

 

Publicerad
2021-04-12