Fettavskiljare

För att förhindra utsläpp av fett i avloppsledningarna ska verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning. Fastighetsägaren är den som är ytterst ansvarig för att det finns en fettavskiljare installerad om livsmedelsverksamhet bedrivs i lokalen.

Publicerad
2021-12-06