Så hanterar vi avfall

Avfall är egentligen ett dåligt ord, för sanningen är att större delen av allt vi slänger kan återvinnas! Våra hushållsopor blir till ny energi som fjärrvärme och vårt matavfall blir till biogas och biogödsel.

Publicerad
2021-04-12