LTA - lätt trycksatt avlopp

LTA betyder lätt trycksatt avlopp och innebär att spillvattnet transporteras i trycksatta ledningar som följer terrängen. Varje fastighetsägare pumpar då sitt avlopp från en LTA-tank med en LTA-pump in i den trycksatta huvudstammen. Detta skiljer sig från självfallsnät där spillvattnet rinner till huvudstammen utan föregående pumpning. Om en fastighet ansluts till ett LTA-nät tillhandahåller Roslagsvatten en LTA-tank med tillhörande pump, dessa ingår i anläggningsavgiften.

Publicerad

LTA - ansvarsförhållande

Roslagsvatten ansvarar för allt fram till förbindelsepunkt samt för LTA-enheten (tank, pump och apparatlåda).

Österåker
Publicerad

LTA - drift, underhåll och hantering

För att LTA-enheten ska fungera korrekt är det viktigt att tänka på vissa saker. Här har vi sammanfattat några av de viktigaste punkterna som du bör tänka på.

Österåker
Publicerad