Nyhetsbrev

Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev. Nyhetsbrev 3 2022 Nyhetsbrev 2 2022

Publicerad
2021-12-14

Nytt reningsverk i Margretelund

Det finns en mejl där man kan lämna synpunkter, ställa frågor, komma med tips eller skriva andra funderingar kring det kommande reningsverksbygget.

Mejla till: projekt.margretelund@roslagsvatten.se

 

Bakgrund

Roslagsvatten har sedan 2018 undersökt olika alternativ för att säkra den framtida avloppsreningen för Österåkers kommun och Vaxholms stad. Under våren 2020 blev utredningen klar och Roslagsvatten rekommenderar en nybyggnation av ett nytt reningsverk där det befintliga reningsverket i Margretelund finns idag. Förslaget grundar sig på flertalet parametrar utifrån bland annat miljöhänsyn, lokalisering, ekonomi samt teknik.

Nedan följer några av de punkter som rekommendationen grundar sig på.

Österåker
Publicerad
2021-11-12