Bygget i Margretelund förskjuts

Enligt tidigare var planeringen att det skulle bli byggstart i projektet med ett nytt reningsverk i Margretelund under april månad. Men på grund av at...

Österåker
Publicerad
2023-03-21

Rapport från IVL om HTC-biokol

Pilotförsöket vid Margretelunds reningsverk med HTC-biokol (Hydrotermisk karbonisering), som företaget C-Green har utvecklat, har tidigare avslutats. Försöket har dokumenterats i en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, som även C-Green och Roslagsvatten deltagit i.

Österåker
Publicerad
2023-02-15

Sprängning längs Trälhavsvägen

Under vecka 49 kommer det att sprängas berg i schakten vid berget längs Trälhavsvägen i Margretelund. Detta på grund av att vi ska lägga ned en spille...

Publicerad
2022-11-16

Arbeten vid hamnen i Margretelund

Torsdag 10 november och fredag 11 november kommer Roslagsvatten att fälla en del träd i området runt hamnen vid reningsverket i Margretelund. Trädfäll...

Publicerad
2022-11-01

Vaxholms Överföringssystem

Vaxholms stad har sedan länge sett ett behov av utökad och mer modern avloppsreningskapacitet.

Vaxholm
Österåker
Publicerad
2021-12-16