Ordlista för vatten och avlopp

ABVA  Allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen samt information till fastighetsägare. 

Publicerad
2021-01-17