Så här går det till att ansluta till det kommunala VA-ledningssystemet

Om du vill ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsledningar och din fastighet ligger inom ett verksamhetsområde för vatten och avlopp ska du anmäla detta till oss genom att skicka in en VA-anmälan. Anmälan ska skickas till Roslagsvatten innan inkoppling eller utbyggnad av förbindelsepunkt kan påbörjas.

 

Österåker
Publicerad
2021-02-02