SMS-avisering vid driftstörning

Vi använder en sms-tjänst för att informera om driftstörningar. Systemet skickar ett sms till alla som är anslutna till sms-tjänsten med viktig information från oss.

Publicerad