Sugledning för slamtömning

Ny anläggningOm avståndet mellan slambilens uppställningsplats alternativt båtens angöringsplats och placering av din nya anläggning är mer än 10 meter behöver du installera en sugledning.

Publicerad

Inför slamtömning

För att minska arbetsmiljöriskerna för personalen när de ska tömma ditt enskilda avlopp, är vi tacksamma att du tänker på följande: 

Publicerad

Enskilt avlopp

Där det kommunala vatten och avloppsnätet inte är utbyggt, behöver du som fastighetsägaren själv ordna en avloppslösning. För att avloppsanläggningen ska fungera och slammet omhändertas på ett miljövänligt sätt så måste alla enskilda avlopp tömmas regelbundet. Miljö- och hälsoskyddsenheten i kommunen beslutar om tömningsintervallet för din anläggning.

Publicerad