Journummer

Från och med 2020-01-01 har vi nya entreprenörer för hämtning av slam för dig med egen slamanläggning.

Österåker
Publicerad
2020-01-01

Avgifter

Avgiften för respektive tjänst baseras på en tömningskostnad, en behandlingskostnad och en overheadkostnad inklusive administrativa avgifter. 

Vaxholm
Publicerad
2021-01-04

Inför slamtömning

För att minska arbetsmiljöriskerna för personalen när de ska tömma ditt enskilda avlopp, är vi tacksamma att du tänker på följande:  

Publicerad
2022-06-08