Journummer

Från och med 2020-01-01 har vi nya entreprenörer för hämtning av slam för dig med egen slamanläggning.

Österåker
Publicerad
2021-04-12

Avgifter

Avgiften för respektive tjänst baseras på en tömningskostnad, en behandlingskostnad och en overheadkostnad inklusive administrativa avgifter. 

Vaxholm
Publicerad
2021-04-12