Journummer

Från och med 2020-01-01 har vi nya entreprenörer för hämtning av slam för dig med egen slamanläggning.

Österåker
Publicerad

Avgifter

Avgiften för respektive tjänst baseras på en tömningskostnad, en behandlingskostnad och en overheadkostnad inklusive administrativa avgifter. 

Vaxholm
Publicerad

Inför slamtömning

För att minska arbetsmiljöriskerna för personalen när de ska tömma ditt enskilda avlopp, är vi tacksamma att du tänker på följande:

Publicerad