Sophämtning i jul

Glöm inte att dina sopkärl töms även på julafton, så ställ ut ditt kärl. Skulle det blir förseningar, låt det stå kvar!

Österåker
Vaxholm
Publicerad
2021-12-22

Säker sophämtning

Roslagsvatten tillsammans med sophämtningsentreprenören arbetar systematiskt med att identifiera platser som ur ett säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv kan ses som problematiska. Syftet med arbetet är göra sophämtningen så säker som möjligt och därmed minska risken för tillbud och olyckor.

Publicerad
2019-08-08

Villor och andra småhus

(villa, radhus och del i parhus)

Roslagsvatten är glada över att få sköta avfallshämtningen i din kommun! Ditt hushållsavfall hämtas av ett företag som är upphandlat av oss. Om du har synpunkter på din sophämtning är du alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice.

Österåker
Publicerad
2020-09-30