Var vattensmart och spara vatten!

I Stockholmsområdet är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverken bara rena och producera en viss mängd dricksvatten. Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och är främst till för matlagning, dryck och hygien. Under varma och torra dagar används väldigt mycket dricksvatten för bevattning samt till att fylla pooler. Varma dagar kan vattenförbrukningen öka med över 30 %. Under värmeböljan 2018 var det nära att vattnet inte räckte till och om både privatpersoner och verksamheter hjälps åt att spara vatten så kan vi undvika att hamna i ett liknande läge varje sommar.
Det går åt mycket energi för att rena och producera dricksvatten. Därför är det av hållbarhetsskäl alltid viktigt att inte slösa på vatten.
 

Publicerad
2020-11-10