Dricksvattnets ursprung

Vårt vatten kommer från Mälaren och bearbetas till ett av Sveriges bästa dricksvatten.

Publicerad

Vårt vatten

Vi lånar vattnet från jorden och tar hand om det så bra vi kan på vägen!

I dag distribuerar vi dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka 112 000 personer, industrier och andra kommersiella verksamheter i Roslagen och stor-Stockholm. Större delen av det vatten vi renar, släpper vi tillbaka ut i Mälaren och havet.

Publicerad