Taxa och bestämmelser

Roslagsvatten arbetar för att ta hand om kommunens hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.

Publicerad
2021-07-15

Taxa och bestämmelser

Arbetet med att underhålla och förnya kommunens vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, reningsverk med mera finansieras av kommunens VA-taxa. 

Publicerad
2021-04-12