Taxa och bestämmelser

Under hösten 2023 fastställer respektive fullmäktige VA-taxan för 2024. Den nya taxan är satt utifrån ett ekonomiskt läge där räntor och den höga inflationen har påverkat kostnaderna. Den nya taxan kommer att börja gälla från och med 1 januari 2024. 

Publicerad