Att hämta stora mängder vatten

Vattnet i vårt ledningsnät är i första hand ett livsmedel. Roslagsvattens uppgift är att producera och leverera dricksvatten till hushållen. Anslutna abonnenter betalar för nyttigheten och Roslagsvattens uppgift är att göra leveransen trygg och säker.

Publicerad
2021-04-12