Vårt vatten

Vi lånar vattnet från jorden och tar hand om det så bra vi kan på vägen!

I dag distribuerar vi dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka 130 000 personer, industrier och andra kommersiella verksamheter i Roslagen och stor-Stockholm. Större delen av det vatten vi renar, släpper vi tillbaka ut i Mälaren och havet.

Publicerad
2021-04-12