Dricksvattenprover

Vi har ett antal provplatser i varje kommun där vi kontinuerligt tar prov på dricksvattnet. På så vis håller vi koll på dricksvattenkvaliteten. Om din fastighet är ansluten till det kommunala VA-nätet och vi misstänker att det kan vara något fel på det vatten vi levererar till dig, tar vi ytterligare prover på vattnet och återrapporterar till dig som fastighetsägare.

Fastighetsägare med enskilt vatten kan beställa vattenprov direkt från de laboratorier som finns på marknaden. Du som fastighetsägare står själv för kostnaden. Mer information finns på kommunens hemsida.

Publicerad