Ingen brist på vattenreningskemikalier

Svenskt Vatten har uppmanat länsstyrelser och VA-aktörer att förbereda, planera och vidta åtgärder för ett scenario där tillgången på vattenreningskem...

Publicerad
2021-12-01

Nytt reningsverk i Österåker

Roslagsvatten har sedan 2018 undersökt olika alternativ för att säkra den framtida avloppsreningen för Österåkers kommun och Vaxholms stad. Under våren 2020 blev utredningen klar och Roslagsvatten rekommenderar en nybyggnation av ett nytt reningsverk där det befintliga reningsverket i Margretelund finns idag. Förslaget grundar sig på flertalet parametrar utifrån bland annat miljöhänsyn, lokalisering, ekonomi samt teknik.

Nedan följer några av de punkter som rekommendationen grundar sig på.

Österåker
Publicerad
2021-11-12

Dricksvattnets ursprung

Vårt vatten kommer från Mälaren och bearbetas till ett av Sveriges bästa dricksvatten.

Publicerad
2020-09-22