Bild på soptunnor vid hus

Småhus

Extra avfallstjänster

Vi har många tjänster att erbjuda kommunens hushåll. Här är några exempel.

Extra tömning av sopkärl

Behöver du en extra tömning av ditt sopkärl, är du välkommen att beställa det genom att kontakta vår kundservice. Kärlet töms då inom tre arbetsdagar. Detta gäller endast helgfria dagar. Till exempel, om du ringer en fredag töms ditt kärl senast följande onsdag. 

Kärltvätt

Vi rekommenderar att du tvättar ditt kärl regelbundet, minst en gång per år, för att kärlet inte ska lukta illa och dra till sig ohyra. Vill du ha hjälp med att tvätta ditt kärl kan du beställa en kärltvätt, mot en avgift, genom att kontakta vår kundservice.

Trädgårdsavfall

För dig som bor i småhus finns möjligheten att få ditt trädgårdsavfall hämtat. Trädgårdsavfall innebär gräsklipp, löv och växtdelar som blir över vid trädgårdsskötsel såsom fallfrukt, ris, grenar och kvistar. Max diameter för grenar är 5 cm. Det du lägger i trädgårdsavfallskärlet komposteras och blir till ny anläggningsjord.

I abonnemanget ingår ett 370-liters kärl för ditt trädgårdsavfall som vi kör hem till dig. Kärlet tömmer vi under perioden april till mitten av november. Observera att ingen hämtning sker under juli månad. Under vintern ställer du undan kärlet.

Trädgårdskärlet töms följande veckor: 14, 18, 22, 26, 34, 38, 42, 46. Entreprenören har hela veckan på sig för hämtning. 

Checklista inför tömning:

  • Kärlet ska vara utställt kl. 06.00 måndag på din hämtvecka.
  • Kärlet ska placeras vid tomtgränsen, eller där bilen kan stanna.
  • Hjulen och handtaget som man flyttar kärlet med ska vara vänt utåt mot gatan.
  • Kärlet ska vara väl synligt och lättåtkomligt.
  • Vägen mellan kärlet och sopbilen får inte blockeras.
  • Plastpåsar, plastsäckar, krukor, jord och sten får ej finnas i kärlet.
  • Överfulla kärl töms ej. Locket på kärlet ska gå att stänga.
  • Ligger det felaktigt material i kärlet kan vi tyvärr inte tömma kärlet.
  • Inga lösa säckar utanför kärlet kommer att hämtas.

Observera att det inte är tillåtet att lägga trädgårdsavfall i ditt matavfallskärl.

Om du har tunga saker, dela upp ditt trädgårdsavfall på flera hämtningstillfällen. Fallfrukt kan lämnas i trädgårdskärlet i mindre mängder. Större mängder fallfrukt lämnas på din återvinningscentral. Kärl som inte går att flytta för att de är för tunga kommer inte att tömmas.

Dela sidan via e-post