Bild på dike

Dagvatten

Förebygg översvämning

En översvämmad källare är ingen husägares dröm. Vi lägger ned mycket arbete på att förbättra avlopps- och dagvattennäten, men det går aldrig att helt utplåna riskerna för källaröversvämning.

Ett tips är att inte förvara värdefulla eller fuktkänsliga föremål i din källare. Om du inte kan undvika det, så placera föremålen så högt som möjligt. Man kan aldrig vara helt skyddad mot översvämningar, men lite bättre rustad att ta hand om dem. Installera gärna en backventil.

Om du råkar ut för översvämning

Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning. Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet. Kontrollera om eventuell backventil fastnat i öppet läge. Kontakta ditt försäkringsbolag. Gör även en anmälan till oss genom att fylla i en Skadeanmälan, Du hittar blankett och e-tjänst här, och skicka den till oss. Om möjligt, ta gärna bilder där vattnet kommer in. Det är bra att ha vid kontakt med försäkringsbolaget och för vår eventuella orsaksutredning.

Om vattnet inte sjunker undan efter att det slutat regna eller snösmälta, kontakta vår kundservice. Där kan du också få personliga råd och tips om hur just din fastighet kan skyddas, eller få veta om den ligger i särskild riskzon. 

Om det är utanför kontorstid och du har översvämning, är du välkommen att kontakta jouren.

Snösmältning och regn

Snösmältning och regn kan orsaka översvämning. Som fastighetsägare är det bra att göra en bedömning av riskerna för skador på ditt hus. Du kan förebygga vattenskador från snösmältning och regn genom att:

  • Koppla stuprören till utkastare så att inte takvattnet belastar dagvattennätet.
  • Installera golvbrunnar med automatisk eller manuell avstängning.
  • Installera automatisk backventil.
  • Anordna pumpning av källarens avlopp.
  • Anordna pumpning av dränering av din husgrund
  • Valla in garagenedfart och källartrappan.
  • Bygg tak över källartrappan.
  • Försök ordna avrinning från huset.

Trädrötter i ledningen?

Rötter från främst lövträd kan ibland leta sig in i skarvar på ledningen och orsaka stopp med källaröversvämning som följd. Låt inte träd och storväxta buskar växa nära servisledningen. Undvik särskilt träd med extra vildvuxna rötter som pil, poppel och platan.

Elavbrott

Driftstopp i pumpstationer på grund av elavbrott kan orsaka att avloppsvattnet stiger i ledningar och brunnar och riskerar att översvämma källare. Ett tips är att installera golvbrunnar med automatisk eller manuell avstängning, eller sätta in en automatisk backventil.

När får du ersättning?

Vi gör alltid en utredning av varje individuellt fall. Roslagsvatten har en skyldighet att se till att det allmänna nätet har rätt dimension och kapacitet, och att de uppfyller skäliga krav på säkerhet. Om en skada beror på brister i vårt ledningsnät och utredningen visar att Roslagsvatten är ersättningsskyldiga, ersätter vi dig för den självrisk du fått betala till ditt försäkringsbolag.

Dela sidan via e-post