Förslag till ny avfallsplan 2021-2030

Det finns ett förslag till ny avfallsplan för Vaxholms stad.  Den nya avfallsplanen kommer att ersätta den nuvarande avfallsplanen, som löper ut vid årets slut, och kommer att gälla för perioden 2021–2030.

Avfallsplanen visar riktningen för arbetet inom avfallsområdet så att kommunen kan uppfylla nationella, regionala och lokala mål och i slutänden bidra till en hållbar samhällsutveckling.  Planen har särskilt fokus på att förebygga avfall och minska avfallsmängderna. Den ska även ligga till grund för kommunens och andra aktörers arbete inom avfallsområdet, exempelvis vid planering av nya områden, prövning av bygglov och arbete med att minska nedskräpning.

Avfallsplanen vänder sig till alla som bor och verkar i Vaxholms stad och omfattar det avfall som uppkommer inom kommunens gränser. Särskilt fokus läggs på det avfall som kommunen ansvarar för, det vill säga både avfall som uppstår i hushåll, avfall i kommunens egna verksamheter och visst avfall som uppstår i andra verksamheter.

Vaxholms stad har möjlighet att förebygga avfall som uppkommer i den egen verksamheten. Genom att arbeta med olika styrmedel kan kommunen även påverka avfallsmängderna från hushåll och verksamheter.

I den nya planen finns sex övergripande målområden med underliggande mål gäller fram till 2030.

  • Uppkomsten av avfall ska förebyggas
  • Matsvinn ska minimeras och matavfall ska nyttjas som en resurs
  • Material ska cirkulera
  • Kretslopp ska vara giftfria
  • Nedskräpning ska förebyggas
  • Det ska vara lätt att göra rätt

Roslagsvatten har samordnat arbetet med att ta fram detta förslag tillsammans med Vaxholms stad och Södra Roslagens miljö och hälsa (SRMH).

 

Möjlighet till synpunkter

Du har möjlighet att lämna synpunkter på den föreslagna avfallsplanen. Förslaget visas upp mellan den 3 juli och 24 augusti 2020, då du har möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Förslaget finns att ladda ner på den här sidan men visas också i entrén till i kommunhuset på Eriksövägen 27, under ordinarie öppettider.

Eventuella synpunkter på förslaget kan lämnas via brev eller e-post och ska senast ha inkommit den 24 augusti 2020 till:
E-post: avfallsplan2030vaxholm@roslagsvatten.se
eller
Roslagsvatten AB
Avfall och miljölogistik
Box 437
184 26 Åkersberga

 

 

Bild
Bild på person som lägger ett batteri till återvinning

Bild
Bild på skärbräda med kniv och grönsaker intill
 

Bild
Illustration på våra hållbarhetsmål

Bild
Bild på stol som står på soptippen

Bild
Ikon som visar trasig ledning

Bild
Ikon som visar ett huvud med kugghjul

Bild
Ikon en hand som håller en telefon

Bild

Bild