Frågor och svar om vattenkiosker

En vattenkiosk är en tankstation där den som är i stort behov av stora mängder vatten kan fylla på vatten snabbt och smidigt. Vattnet i vattenkiosken tappas med minst 600 liter per minut.

Här hittar du information om var vattenkiosker finns. Du kan logga in på webbplatsen vattenkiosk.se för att följa hur mycket vatten du tankat. Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som du fick när du registrerades för att tanka vatten.

För att skydda dricksvattnet i våra ledningsnät kommer Roslagsvatten att låsa alla brandposter. Vi öppnar vattenkiosken för att våra kunder fortfarande ska kunna hämta vatten på ett snabbt och smidigt sätt.

En vattenkiosk har installerade backventiler och återströmningsskydd, vilket förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnäten.

Byggföretag, asfaltläggare, spolbilsföretag och kommunal verksamhet är exempel på kunder som kan ha nytta av vattenkiosken.

Livsmedelsverket ställer krav på Roslagsvatten att skydda dricksvattnet. Öppna brandposter ökar risken för att smuts och smitta hamnar i vårt dricksvatten och därför låser vi alla under 2019.

Alla våra kunder som har behov av en större mängd vatten kan tanka från en vattenkiosk. Här hittar du information om hur du tecknar ett abonnemang.

För att kunna tanka vatten från vattenkiosken behöver du ha med en egen slang. 

I vattenkiosken sitter en brandkoppling 63, som vanligen används av brand- och spolbilar.

Har du en 1 kubikmeterstank och vill fylla lite saktare kan du använda en egen slang med klokoppling. Då behövs en klokoppling 32x63 SMS 1181. Ytterligare instruktioner finns i vattenkiosken.

Avgiften per nyckel är 500 + moms.

Avgift per borttappad nyckel är 500 kr + moms.

Avgift per kubikmeter uttaget vatten (vatten/spillvatten) är 28 + moms.

Vattenkiosken är öppna dygnet runt, alla årets dagar. Om du får ett felmeddelande vid vattentankningen eller om det inte kommer något vatten, vänligen kontakta Roslagsvatten på 08-540 835 00 (dagtid) och 08-767 84 50 (kvällar och helger).

  • Fyll i blanketten som du hittar här:  Skicka blanketten till oss via e-post (vattenkiosk@roslagsvatten.se), post (Roslagsvatten box 437 184 26 Åkersberga) eller lämna i receptionen på Sågvägen 2.
  • När företaget är registrerat som kund, skapas nyckeln till vattenkiosken och du kommer att få ett e-postmeddelande med eget inlogg till www.vattenkiosk.se och information om var du kan kvittera ut din nyckel/nycklar.
  • En administrativ avgift på 500 kronor + moms kommer att tas ut vid registrering.
  • På www.vattenkiosk.se kan du enkelt se hur mycket vatten man har tankat, vid vilka tillfällen och var vattenkiosken finns. Det finns även en app som man kan ladda ner till sin telefon/surfplatta.

För att tanka från vattenkioskerna behövs en egen slang med brandkoppling 63 eller klokoppling.

Vattnet är ett så kallat tekniskt vatten och inte dricksvatten.

Nej, hyr vi inte ut brandpoströr längre. Har du ett rör som du hyrt från oss vill vi att du lämnar tillbaka det så snart som möjligt. 

Det är bara Roslagsvatten och räddningstjänsten som får använda brandposterna. Det är förbjudet för någon annan att använda brandposter eller spolposter. Vid händelse av att någon tar vatten ändå kommer vi att polisanmäla detta.
Dela sidan via e-post