Återställ

Vattenmätaravläsning

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter vattenförbrukningen.

Vatten och avlopp
Publicerad
2021-09-15

Anmälan ägarbyte

Så här anmäler du ägarbyte om du har kommunalt vatten/avlopp och/eller avfallsabonnemang. Använder du vår blankett är det samma blankett för både vatten/avlopp och avfall.

OBS: Du som har kommunalt vatten/avlopp kan inte föranmäla ägarbytet då vi behöver få in en slutavläsning av vattenmätaren från tillträdesdagen.

Vatten och avlopp
Publicerad
2021-09-15

Byte av vattenmätare

Roslagsvatten byter vattenmätare med tio års intervaller.

Här följer en stegvis förklaring hur det går till.

Vatten och avlopp
Publicerad
2021-09-15

Ska du bygga ett attefallshus eller bolundare

Sedan 2 juli 2014 är det tillåtet att bygga en 15-25 m2 stor komplementbostad, ett så kallat attefallshus eller bolundare  (30 m2 sedan 1/3 2020). Huset kan användas som en permanentbostad utan att bygglov behöver sökas, men det krävs att en anmälan görs innan inkoppling och byggstart.

Nyanslutning
Publicerad
2021-10-14