Återställ

Vattenmätaravläsning

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter vattenförbrukningen.

Vatten och avlopp
Publicerad
2021-09-15

Ska du flytta?

Om du ska flytta anmäler du ägarbyte om du har kommunalt vatten/avlopp och/eller avfallsabonnemang. Använd vår blankett det är samma blankett för både vatten/avlopp och avfall.

Publicerad
2021-09-15

Byte av vattenmätare

Roslagsvatten byter vattenmätare med tio års intervaller.

Här följer en stegvis förklaring hur det går till.

Vatten och avlopp
Publicerad
2021-09-15

Ska du bygga komplementbyggnad (attefallshus)?

Sedan 1 augusti 2020 är det tillåtet att bygga en 30 m2 stor komplementbyggnad, ett så kallat attefallshus. Huset kan användas som en permanentbostad utan att bygglov behöver sökas, men det krävs att en anmälan görs innan inkoppling och byggstart.

Nyanslutning
Publicerad
2021-10-14

Lämna vattenmätaravläsning

För att kunna debitera dig en så korrekt avgift som möjligt ber vi dig att gå in minst en gång varje år och lämna din avläsning på Mina sidor.

Om vi inte fått in din avläsning så skickar vi dig en blankett som vi vill att du fyller i. Det går också bra att ringa eller maila till vår kundservice för att lämna din avläsning.

Läser du av löpande kan en onormal förbrukning upptäckas tidigt.

Publicerad
2022-01-18