Återställ

Vattenmätaravläsning

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter vattenförbrukningen.

Vatten och avlopp
Publicerad
2021-09-15

Anmälan om ägarbyte

Om du ska flytta anmäler du ägarbyte om du har kommunalt vatten/avlopp och/eller avfallsabonnemang. Använd vår blankett är det samma blankett för både vatten/avlopp och avfall.

Publicerad
2021-09-15

Byte av vattenmätare

Roslagsvatten byter vattenmätare med tio års intervaller.

Här följer en stegvis förklaring hur det går till.

Vatten och avlopp
Publicerad
2021-09-15