Har du fått brev om lösa sopor?

Då vill vi uppmärksamma dig på att det varit löst liggande avfall inuti ditt sopkärl. Det som slängs i soporna behöver alltid emballeras, alltså läggas i soppåsar som knyts ihop ordentligt. Det som läggs ner löst i sopkärlet riskerar att hamna utanför vid tömning till exempel om det blåser. Därför ber vi dig att framledes alltid emballera ditt avfall, restavfall i det gröna kärlet läggs i förslutna avfallspåsar. Matavfallet läggs i det bruna kärlet för matavfall, i de papperspåsar som tillhandahålls av Roslagsvatten.