Bild på man som drar avloppsslang

Enskilt avlopp/slam

Inför slamtömning

För att minska arbetsmiljöriskerna för personalen när de ska tömma ditt enskilda avlopp, är vi tacksamma att du tänker på följande:

  • Se till att din slamanläggning är uppmärkt med en slamskylt, saknar du skylt beställ en kostnadsfritt från oss
  • Röj eventuella buskar och grenar som hänger över bilvägen till fastigheten. Slambilen behöver ett fritt utrymme om 3,5 meters bredd och 4 meters höjd
  • Se till att vägen mellan anläggningen och slamfordonets uppställningsplats är fri från hinder. Hinder kan exempelvis vara staket, bilar, saker som ligger i vägen etc.
  • Kontrollera att locket eller manluckan till anläggningen inte är övervuxen och att eventuella prydnadssaker är bortplockade.
  • Om du har en sluten tank i husgrunden eller om tanken sitter inbyggd, ska anslutningskopplingen finnas lättillgänglig på utsidan av byggnaden
  • Tänk på att entreprenören behöver ha nycklar och eventuella koder till vägbommar och lås i god tid
  • Vintertid är det även viktigt att snöröja och halkbekämpa vägen så att slambilen och personal kan ta sig fram. Tänk på att det är fastighetsägaren eller den som använder bostaden som ansvarar för anläggningsplatsens underhåll

Dokument för utskrift

Dela sidan via e-post