Ingen brist på vattenreningskemikalier

Svenskt Vatten har uppmanat länsstyrelser och VA-aktörer att förbereda, planera och vidta åtgärder för ett scenario där tillgången på vattenreningskemikalier är begränsad. Roslagsvatten arbetar för att stärka beredskapen inför en eventuell situation med brist på kemikalier till våra avloppsreningsverk.

Det råder ingen brist på aktuella kemikalier idag, men eftersom vi lever i en föränderlig värld kan detta förhållande snabbt ändras.
Roslagsvatten har en plan för åtgärder som minskar risken för en brist på kemikalier eller effekterna av en sådan, om det skulle ske.
Det dricksvatten som Norrvatten levererar till våra kommuner använder inte kloridbaserade fällningskemikalier i reningsprocessen.